Pipebeslag/Luftehatt

Luftehatt benyttes i toppen av rørinstallasjonen for å hindre inntrenging av vann på taket. Regn og nedbør på pipe gjør at murpipen trekker inn vann slik at med pipebeslag leder det vannet bort fra pipen og minsker slitasjen samt gjør hele vedlikeholdsfritt. Både pipebeslag og luftehatter produserer vi til ulike mål, taktyper, materiale og farger ved vårt blikkenslagerverksted.